نسخه الکترونیکی ماهنامه اتاق ایران در وبسایت اتاق ایران و بلژیک

اعضای گرانقدر و کاربران گرامی 

بدینوسیله به استحضار می رساند نسخه الکترونیکی ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از این پس در این

وب سایت قرار خواهد گرفت .

خواهشمند است به راهنمای مسیر دریافت ماهنامه مذکور در تصویر ذیل توجه بفرمایید .

   1394/11/6 12:37    تعداد بازدید :  780