اسامی ۴۶ شرکت کننده از شرکتهای معتبر بلژیکی و زمینه فعالیتهای آنها و هیات اعزامی طی لیستی اعلام گردیده است .
هیاتی متشکل از ۴۶ نفر نمایندگان شرکتهای بلژیکی که در زمینه ماشین آلات مواد غذایی،بسته بندی ، کشاورزی ، مخابرات ، آب و پساب، صنایع شیمیایی،نفت و گاز و نیز خدمات حقوقی ، حمل و نقل و مشاوره امورساختمانی فعالیت دارند،به همراه مقامات اتاقهای بازرگانی بلژیک در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری به ایران سفر خواهند کرد.اذامه...
بلژیک و کشورهای اروپایی ساعت‌های خود را راس ساعت سهٔ نیمه شب یکشنبه بیست و هشتم اکتبر، یک ساعت به عقب کشیدند.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و بلژیک به عنوان مؤسسه ای غیر انتفاعی اهداف زیر را دنبال می کند :
توسعه روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین دو کشور.
همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات دو کشور در انجام اموری که منظور آنها تشویق توسعه روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی می باشد.جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر اطلاعات سودمند بازرگانی، اقتصادی و صنعتی دو کشور و در اختیار قرار دادن آنها به متقاضیان ایرانی و بلژیکی.
مجاهدت و اهتمام در تحقق بخشیدن به نظرات صاحبان صنایع و بازرگانان دو کشور.
مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری در هر دو کشور.
مشارکت در برپا نمودن و اداره نمایشگاهها، بازارهای مکاره و سایر فعالیت های مشابه با موافقت مراجع صلاحیت دار دو کشور.
تسهیل مبادله هیئت های نمایندگی بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین دو کشور.
شکیل و اداره سمینارها، سخنرانی ها و کنفرانسها درباره مسائل مربوط به بازرگانی، اقتصادی و صنعتی دو کشور.