سمیناری با موضوع جنبه های حقوقی عملیات بازرگانی وبندری از چهارم الی سیزدهم فروردین سال ۹۴ در بندر آنتورپ بلژیک توسط آپک برگزار خواهد گردید.
ریاست اتاق ایران در رأ س یک هیئت تجاری و با همراهی اعضاء و رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع ایران-بلژیک و لوگزامبورگ به بروکسل و لوکزامبورگ سفر کرد.
دویست ونود و دومین جلسه هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ در مورخه شانزدهم شهریور ماه سال یکهزار وسیصدو نودوسه راس ساعت هجده با حضور اعضا منتخب هیات مدیره برگزار شد.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و بلژیک به عنوان مؤسسه ای غیر انتفاعی اهداف زیر را دنبال می کند :
توسعه روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین دو کشور.
همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات دو کشور در انجام اموری که منظور آنها تشویق توسعه روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی می باشد.جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر اطلاعات سودمند بازرگانی، اقتصادی و صنعتی دو کشور و در اختیار قرار دادن آنها به متقاضیان ایرانی و بلژیکی.
مجاهدت و اهتمام در تحقق بخشیدن به نظرات صاحبان صنایع و بازرگانان دو کشور.
مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری در هر دو کشور.
مشارکت در برپا نمودن و اداره نمایشگاهها، بازارهای مکاره و سایر فعالیت های مشابه با موافقت مراجع صلاحیت دار دو کشور.
تسهیل مبادله هیئت های نمایندگی بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین دو کشور.
شکیل و اداره سمینارها، سخنرانی ها و کنفرانسها درباره مسائل مربوط به بازرگانی، اقتصادی و صنعتی دو کشور.
 

اخبار و تازه ها
کاربران