به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق مورخ ۱۳/۰۵/۹۳ برگزار میگردد. برای اطلاعات بیشتر با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.
طی این گردهمایی که توسط اتاق بازرگانی ایران، بلژیک و لوکزامبورک برگزار گردید امکان گفتگوی رو در رو میان افراد متقاضی ایرانی اعم از اعضاء و غیر اعضاء با تجار و بازرگانان بلژیکی در اصناف و زمینه های مختلف کاری فراهم گردید. ادامه....
شماره های جدید اتاق بازرگانی به شرح ذیل میباشد: ۸۸۶۴۲۲۵۴ -۰۲۱ و ۸۸۶۴۲۲۴۹- ۰۲۱

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و بلژیک به عنوان مؤسسه ای غیر انتفاعی اهداف زیر را دنبال می کند :
توسعه روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین دو کشور.
همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات دو کشور در انجام اموری که منظور آنها تشویق توسعه روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی می باشد.جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر اطلاعات سودمند بازرگانی، اقتصادی و صنعتی دو کشور و در اختیار قرار دادن آنها به متقاضیان ایرانی و بلژیکی.
مجاهدت و اهتمام در تحقق بخشیدن به نظرات صاحبان صنایع و بازرگانان دو کشور.
مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری در هر دو کشور.
مشارکت در برپا نمودن و اداره نمایشگاهها، بازارهای مکاره و سایر فعالیت های مشابه با موافقت مراجع صلاحیت دار دو کشور.
تسهیل مبادله هیئت های نمایندگی بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین دو کشور.
شکیل و اداره سمینارها، سخنرانی ها و کنفرانسها درباره مسائل مربوط به بازرگانی، اقتصادی و صنعتی دو کشور.